Hakkımızda

Odyoloji işitme, konuşma, denge ve bozuklukları ile ilgili olarak çalışmalar yapan bilim dalıdır. Odyoloji biliminin meslek elemanlarına Odyolog denir.  “Odyolog” Odyoloji alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine odyoloji yüksek lisansı veya doktorası yapan, sağlıklı bireylerde işitme, konuşma ve denge kontrolleri ile işitme bozukluklarının önlenmesi için çalışmalar yapan ve ilgili uzman tabibin teşhis veya tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak işitme, konuşma ve denge bozukluklarını tespit eden, rehabilite eden ve bu amaçlarla kullanılan cihazları belirleyen sağlık meslek mensubudur. Aşağıda belirtilen nedenler ülkemizdeki odyolog ihtiyacını daha da belirgin hale getirmektedir.

 • Yeni doğan işitme taraması sonuçları, her 1000 yeni doğan bebekten 2-3 tanesinin çok ileri derecede işitme kayıplı olduğunu göstermektedir. Ülkemizde, yıllık doğum sayısının 1 milyon’un üzerinde olduğu düşünülürse, her yıl ciddi sayıda işitme kayıplının aramıza katıldığını görmekteyiz.
 • Yapılan çeşitli çalışmalar, okul öncesi dönemde geçirilen çeşitli hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan işitme kaybı oranının, % 1-1,5 olduğunu göstermektedir
 • Genç çalışanlarda akustik travma riskinin artması,
 • Gürültülü işyerlerinde çalışan işçilerde, Silahlı Kuvvetlerde ve Emniyet mensuplarında, akustik travmaya bağlı olarak görülen tinnitus ve işitme kaybı sıklıkla görülmektedir. Gürültü kontrolü ve bireysel koruyucular, doğru ve etkili bir şekilde kullanılmadığı için kalifiye elemanların yetiştirilmesi için harcanan çaba ve masraflar boşa gitmektedir.
 • Yaşın ilerlemesi ile işitme kaybı oranında dramatik bir artış görülmektedir. 50-65 yaşları arasında işitme kaybı oranı %15-20 arasında iken,  65 yaşın üzerinde % 30-40’a kadar çıkmaktadır. Her geçen yıl yükselen yaş ortalaması, bu grupta işitme kaybının en önemli sorunlar arasında olmasına neden olmaktadır.
 • İşitme kaybının  ve derecesinin saptanması sonrasında uygulanacak tedavi ve rehabilitasyon yaklaşımının belirlenmesi gerekmektedir. Rehabilitasyon amacı ile kullanılan işitme cihazı, koklear implant, beyinsapı implantı, orta kulak implantı, vibrotaktil cihaz, FM cihazı ve yardımcı cihazlarının doğru olarak seçilmesi, hem hastanın elde edeceği verimi artıracak, hem de ülke ekonomisine katkıda bulunacaktır.
 • Erken tanı ve rehabilitasyon, aile ve ülke ekonomisi için tüketici konumunda olan işitme kayıplıların, üreten, ekonomiye katkıda bulunan bireyler haline gelmesini sağlayacaktır.
 • Baş dönmesi şikayeti, KBB kliniklerine başvuran hastaların öncelikli şikayetleri arasında yer almaktadır. Bu hastaların erken dönemde gündelik yaşamlarına dönmeleri, doğru tanı ve medikal tedaviyi destekleyen rehabilitasyon çalışmaları ile mümkün olmaktadır.
 • Ayrıca ileri yaşlarda yüksek bir risk olarak ortaya çıkan düşme şikayetinin altında vestibüler sistemin zayıflaması yatmaktadır. Risk grubunda bulunan yaşlı hastaların vestibuler rehabilitasyon programlarından çok yararlandıkları ve düşme riskinin ciddi olarak azaldığı bir çok çalışma ile tespit edilmiştir.
 • Odyoloji yüksek lisans ve doktora programı ile:
  • Alanda temel bilgilere sahip;
  • Yöntem ve teknikleri uygulayabilen, verileri analiz edip değerlendirebilen;
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde alanla ilgili literatürü takip edebilen ve bu bilgileri kendi çalışmasına aktarabilme becerisine sahip olan;
  • Özgün çalışma yapabilen;
  • Alanındaki eksiklikleri belirleyerek belli konularda uzmanlaşma ile bu eksikliklere yönelik çözüm üretibilen;
  • Eleştiri ve özeleştiri becerisine sahip, etik ilkeleri uygulayabilen
   Odyoloji bilim uzmanlarının ve doktorlarının yetiştirilmesini amaçlamaktayız. 

Akademik Kadro

Yüksek Lisans

Prof. Dr. Mehmet GÜNDÜZ            (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Nebil ARK 

Doç. Dr. Hanifi KURTARAN

Doç. Dr. Kadriye Şerife UĞUR

Yrd. Doç. Dr. Türker YILMAZ

Yrd. Doç. Dr. Asuman ERDOĞAN

Yrd. Doç. Dr. Mustafa YÜKSEL

Öğr. Gör. Selim ÜNSAL

Doktora

Prof. Dr. Mehmet GÜNDÜZ            (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Atilla İlhan

Prof. Dr. Şenol Dane

Prof. Dr. Müjgan Sönmez

Doç. Dr. Nebil ARK 

Doç. Dr. Hanifi KURTARAN

Doç. Dr. Kadriye Şerife UĞUR

Yrd. Doç. Dr. Türker YILMAZ

Yrd. Doç. Dr. Asuman ERDOĞAN

Yrd. Doç. Dr. Mustafa YÜKSEL

Öğr. Gör. Selim ÜNSAL 

Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları

Yüksek Lisans Programı Dersleri

Dersin Kodu

Dersin Adı

AKTS

ODY 501

Temel Otorinolarengoloji

3

ODY 502

Ses Fiziği Ve Akustik Fonetik

3

ODY 503

Temel Fizik

3

ODY 504

Temel Anatomi

6

ODY 505

Temel Fizyoloji

6

ODY 506

İşitme –Denge Anatomi Ve Fizyolojisi

6

ODY 507

Temel Odyoloji

3

ODY 508

Tanısal Odyoloji

7

ODY 509

Temel Psikoloji

3

ODY 510

 Kbb Hastalıkları

4

ODY 511

Vestibüler Sistem Ve Bozuklukları

4

ODY 512

Pediatrik Odyoloji

4

ODY 513

Geriatrik Odyoloji

4

ODY 514

Endüstriyel Odyoloji

4

ODY 515

Konuşma Ve Lisan Gelişimi

3

ODY 516

Lisan Ve Konuşmanın Nörofizyolojik Temelleri

3

ODY 517

Lisan Ve Konuşma Bozuklukları

3

ODY 518

Konuşma-Ses Anatomi Ve Fizyolojisi

5

ODY 519

Nörogelişimsel Bozukluklar

4

ODY 520

İşitme Ve Genetik

4

ODY 521

Elektrofizyolojik Ölçüm Ve Değerlendirme I

7

ODY 522

İşitme Cihazları I

6

ODY 523

Ses Bozuklukları Değerlendirme Ve Terapi

4

ODY 524

Konuşmada Bozuklukları Değerlendirme Ve Terapi

4

ODY 525

İşitme Farmakolojisi

3

ODY 526

Akustikerlik

4

ODY 527

Kulak İmplantları

4

ODY 528

İşitsel Rehabilitasyon

5

ODY 529

Vestibüler Rehabilitasyon

4

ODY 530

Histoloji

3

ODY 531

Kbb Hastalıklarında Odyolojik Bulgular

3

ODY 532

Sağlık Hizmetleri Ve İlgili Mevzuatı

4

ODY 533

Sağlık Sosyolojisi

4

ODY 534

Klinik Çalışma Ve Seminer

7

ODY 535

Tez Çalışması

30

 

Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Doktora Programı Dersleri

Dersin Kodu

Dersin Adı

AKTS

ODY 600

Araştırma Yöntem Ve Teknikleri

4

ODY 601

Kortikal Fonksiyonlar

3

ODY 602

Davranışın Bilişsel Temelleri

3

ODY 603

Seminer- I

7

ODY 604

Koklear İmplant

3

ODY 605

İşitme Farmoklojisinde Özel Çalışmalar

3

ODY 606

Pediyatrik Odyolojide Özel Çalışmalar

6

ODY 607

Seminer- Iı

7

ODY 608

Vestibüler Sistemde Özel Çalışmalar

6

ODY 609

Geriatrik Odyolojide Özel Çalışmalar

6

ODY 610

Bioistatistik

3

ODY 611

Konuşma Bozukluklarında Özel Çalışmalar

4

ODY 612

Sağlık Sosyolojisi

4

ODY 613

Elektrofizyolojik Ölçüm Ve Değerlendirmede Özel Çalışmalar

6

ODY 614

Ses Bozukluklarında Özel Çalışmalar

4

ODY 615

Endüstriyel Odyolojide Özel Çalışmalar

3

ODY 616

Amplifikasyon Çalışmaları

4

ODY 617

Posturografi Çalışmaları

3

ODY 618

İşitsel Rehabilitasyon I

4

ODY 619

İşitsel Rehabilitasyon Iı

3

ODY 620

Kekemelik

3

ODY 621

Afazi

4

ODY 622

Odyolojide Genetik Çalışmalar

3

ODY 623

Anatomi

4

ODY 624

Nörogelişimsel Bozukluklar

4

ODY 625

Sağlık Hizmetleri Ve İlgili Mevzuatı

4

ODY 626

Tez Çalışması

30


Turgut Özal Üniversitesi KBB Ana Bilimdalı için tıklayınız.

Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Odyoloji Bölümü için tıklayınız.

 

 
 
 
Üniversitemize bağlı diğer sitelere buradan ulaşabilirsiniz.
Sosyal Ağlar